Wij versturen vanaf €75,00 Gratis - Wereldwijd
Beleef het Sieraad de dag om bij Goudsmid Margriet het mooie ambacht goudsmeden te zien en beleven.
Beleef het sieraad: zaterdag 18 mei a.s. van 10.00-16.00 in Annen!
 • Nederlands
 • Privacyverklaring

  Privacyverklaring

   

  Hier vind je de privacyverklaring van Margrietjewels.com  Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld.

   

  1.Inleiding:

  In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

  De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  Je leest op dit moment de privacyverklaring van Margrietjewels.com.

  Margrietjewels.com is onderdeel van Goudsmid Margriet. Goudsmid Margriet is een Goud en Zilversmederij, dat zich richt op het vervaardigen van sieraden van edelmetaal. Margrietjewels.com is de webwinkel van Goudsmid Margriet.

  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Margriet Jewels/Goudsmid Margriet verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en wat de rechten en plichten omtrent jouw gegevens zijn. Daarover gaat deze verklaring.

   

  Onze gegevens zijn:

  Goudsmid Margriet/Margriet Jewels

  Markeweg 12

  9468 BN Annen

  0592-213025

  06-54775767

  [email protected]

  [email protected]

  Kvk nr: 01147474

   

  1. Doel gegevens:

  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Margriet Jewels/Goudsmid Margriet . Deze worden hieronder toegelicht.

   

  1. Het versturen van nieuwsbrieven

  Margriet Jewels/Goudsmid Margriet stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Er kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

  1. Contact opnemen

  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Margriet Jewels/Goudsmid Margriet via de website, per telefoon, app, chat. Er wordt dan alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel/offerte en/of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je voor- achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

  1. Uitvoering van een overeenkomst

  Wanneer je een bestelling plaatst dan vragen wij de volgende gegevens om een factuur te maken en een factuur te kunnen versturen: Voor-achternaam, bedrijfsnaam, straat, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

   

  Welke gegevens bewaren we van onze klanten?

   

  Voor- en achternaam

  Bedrijfsnaam

  We gebruiken deze gegevens om te communiceren met je via de mail, per telefoon, app/chat en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen zoals het vermelden van deze gegevens op een offerte en/of factuur die wij u toezenden per post en/of per mail

  Adres en woonplaats

  We gebruiken deze gegevens om te communiceren met je via de mail, per telefoon, app/chat en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen zoals het vermelden van deze gegevens op een offerte en/of factuur die wij je toezenden per post en/of per mail

  telefoonnummer

  We nemen graag snel contact met je op mocht u een vraag aan ons gesteld hebben of we bellen u als er iets onduidelijk is, soms bellen we nog even om na te vragen of je bestelling/vraag naar wens is afgehandeld.

  E- mailadres

  We gebruiken je, emailadres om uw vraag en of informatie aanvraag te kunnen beantwoorden, een offerte, factuur en foto’s van het voor u vervaardigde sieraad te kunnen sturen. Je kan ook een email met een nieuwsbrief ontvangen. Wij sturen je, alleen een nieuwsbrief wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heb. Mocht je geen nieuwsbrief meer willen ontvangen dan kan je hierafmelden.

   

  Verder gebruiken we u gegevens voor het volgende:

   

  Klantenservice

  Je kunt met ons bellen, mailen, facebooken en chatten (whatsapp). Om te zorgen dat uw verhaal niet twee keer verteld hoeft te worden, onthouden we het. Wij verwerken dit in een notitie.

   

  Wettelijke verplichtingen

  De door u verstrekte gegevens staan bij ons in het boekhoudsystemen en/of op de door ons verstuurde facturen/offertes om zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

   

  1. Ontvangers

  De gegevens die Goudsmid Margriet ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  1. Mailchimp

  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voor- achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

  1. Lightspeed

  De e-mail/webwinkel en back-ups van Margrietjewels.com wordt gehost bij Lightspeed. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Lightspeed. Gegevens die je achterlaat op de website van margrietjewels.com zijn opgeslagen op de servers van Lightspeed.

  1. Google Analytics

  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  4.Opslag periode

  Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Margriet Jewels/Goudsmid Margriet, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of activiteit, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven

  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]

  1. Contact opnemen

  Op het moment dat je contact opneemt met Margriet Jewels/Goudsmid Margriet  via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van Lightspeed. Deze mails worden volgens de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

  1. Google Analytics

  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

   

  5.Beveiliging

  Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. Er wordt een fysieke kopie van je gegevens gemaakt wanneer je daar uitdrukkelijk om verzoekt, zoals een offerte/factuur op papier.

  Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

  De persoonsgegevens die door Margriet Jewels/Goudsmid Margriet of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps verificatie.

  Bij deze tweestaps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Margriet Jewels/Goudsmid Margriet. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

  De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Goudsmid Margriet privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

  Margriet Jewels/Goudsmid Margriet  slaat je gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We gegeven je informatie niet door aan derden, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn.

   

  6. Jouw rechten           

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Margriet Jewels. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem.

  Laat het ons even weten per post of email

   

  7.Plichten  

   

  Margriet Jewels/Goudsmid Margriet verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Margriet Jewels/Goudsmid Margriet via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je een offerte te sturen, of je vraag te kunnen beantwoorden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Margriet Jewels/Goudsmid Margriet de betreffende dienst niet aanbieden.

  Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Margriet Jewels/Goudsmid Margriet met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Margriet Jewels/Goudsmid Margriet behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Margriet Jewels/Goudsmid Margriet dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Margriet Jewels/Goudsmid Margriet te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

  Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

   

  Goudsmid Margriet/Margriet Jewels

  Markeweg 12

  9468 BN Annen

  0592-213025

  06-54775767

  [email protected]

  [email protected]

  Kvk nr: 01147474

   

   

   

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »